Svet-Stranek.cz
Ladislav Pastorok - POHOSTINSTVO HOSTOVICE

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Hostovice:Pozývame všetkých na naj pivo s naj obsluhou v príjemnom prostredí nášho pohostinstva

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Hostovice

Vojnové udalosti sa k obci priblížili v jeseni 1914 a po druhý raz na jar 1915, kedy sa frontová línia ustálila severne nad obcou na hrebeni Skory. V bojoch o túto kótu padlo veľké množstvo vojakov. Časť týchto padlých vojakov je pochovaná i na vojnovom cintoríne v Hostoviciach.

Vojnový cintorín v Hostoviciach sa nachádza na juhozápadnom okraji obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 112 vojakov. V období zriadenia bol samostatným cintorínom o výmere 720 m² (20 x 36 m). Postupne splynul s obecným cintorínom.

Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak (hrob č. 8). Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Naposledy sa na ňom pochovávalo 13. apríla 1923, kedy tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov do hrobu č. 43. Dozor nad cintorínom v období 1. ČSR zabezpečovala Žandárska stanica v Pčolinom. V súčasnosti je v správe Obecného úradu v Hostoviciach.

Hroby sú usporiadané v štyroch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Tie boli neskôr nahradené plechovými hviezdami. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. Dva spodné rady hrobov boli však zrovnané, pretože sa cez ne začalo prechádzať poľnohospodárskymi strojmi na blízke polia. Na hroboch v horných dvoch radoch sa v roku 2007 ešte nachádzali plechové náhrobné hviezdice. Tie boli z dôvodu uľahčenia kosenia traktorovou technikou v roku 2008 odstránené. V súčasnosti sú hroby stále ešte identifikovateľné v teréne. Cintorín je udržiavaný v rámci údržby obecného cintorína.

Práce na obnove vojnového cintorína v obci Hostovice pokročili vďaka dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie, vďaka podpore Ministerstva obrany ČR a Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, pribudla na cintorín prvá polovica krížov. Podarilo sa tiež zabetónovať podstavec pod pripravovaný centrálny pamätník. Práce boli realizované v piatok 4. apríla 2014. V prácach na vojnovom cintoríne sa bude čoskoro pokračovať. Najbližšie sa brigádnici pustia do budovania chodníkov, centrálneho pamätníka či oplotenia. Pribudnú tiež zvyšné kríže. Následovať bude umiestňovanie nových krížov s identifikačnými tabuľkami. Samozrejme úpravu bude potrebovať aj provizórny centrálny monument. Do dvoch rokov by cintorín v Hostoviciach mal byť plne rekonštruovaný.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným dobrovoľníkom KVH BESKYDY a starostovi obce pánovi Čopakovi za výbornú podporu a spoluprácu.
zdroj: www.kvhbeskydy.sk/vojensky-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-hostovice/


foto: M. Drobňák, M.Turík

návštěvníků stránky
celkem88 340
tento týden81
dnes29