Svet-Stranek.cz
Ladislav Pastorok - POHOSTINSTVO HOSTOVICE

Zaujímavosti...:Pozývame všetkých na naj pivo s naj obsluhou v príjemnom prostredí nášho pohostinstva

Zaujímavosti...

Hostovické lúky -
Prírodná rezervácia Hostovické lúky bola vyhlásená v roku 1980. V prírodnej rezervácii platí 4 stupeň ochrany. Rezervácia je vo výmere 46 861 m2 s najväčším výskytom Kosatca sibírskeho (Iris sibirica) na Slovensku.
Kosatec sibírsky (Iris sibirica) - je vytrvalá rastlina vysoká 50 až 120 cm. Kvety sú modré. V minulosti bol bežným druhom najmä na vlhkých a podmáčaných lúkach. V dôsledku ich odvodňovania, intenzívneho hnojenia, rozorávania a premeny na ornú pôdu väčšina jeho historických lokalít na Slovensku i na Záhorí zanikla. Je málo miest na Slovensku, kde rastie. V našej obci sa nachádza v lokalite, ktorá je vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádza sa vedľa cesty na pravej strane v smere od Hostovíc do Nižnej Jablonky na jej rovnom 700 m úseku. Rastlina je ohrozená a zákonom chránená.


foto: Ladislav Pastorok 

Prírodná rezervácia Udava -
Rezervácia bola zriadená v roku 1982 na rozlohe 52,09 ha, sa nachádza v pramennej oblasti rieky Udava v Národnom parku Poloniny.Tvorí jednu z najcennejších častí Národného parku (NP) Poloniny a zároveň jednu z najzachovalejších oblastí na Slovensku. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a lesných porastov bukového a jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa, nachádzajúcich sa na území Bukovských vrchov. Nachádzajú sa tu početne potôčiky, prameniska, močiare a na nich viazane vzácne spoločenstva rastlín a živočíchov.V území sa vyskytujú medvede, vlci, rysy, všetky druhy ďatľov, bocian čierny, orol krikľavý či sova dlhochvostá. V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň ochrany.

Evidenčné číslo: 549
Kategória: prírodná rezervácia
V pôsobnosti: ŠOP - S-CHKO Východné Karpaty
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Hostovice
Kataster: Hostovice
Výmera CHÚ: 4.6861 ha
Rok vyhlásenia: 1980zdroj: www.gotocarpathia.sk
návštěvníků stránky
celkem88 850
tento týden73
dnes19